Over het project

Natuur in het Dorp is een project speciaal in het leven geroepen om meer groen en meer nestgelegenheid in de dorpen van Noord Brabant te creëren.

Over Natuur in het Dorp

Noord-Brabant kent vele kleine gemeenten, voornamelijk gevuld met grote en kleine dorpen. Deze dorpen raken, net zoals de steden in Nederland, echter steeds meer versteend. Dat heeft verschillende oorzaken. We hebben minder tijd om te besteden aan de tuin, dus verharden is praktischer. We hebben minder kennis van de natuur om ons heen, dus ook minder affiniteit ermee. Maar wist je dat júist daarom we een omslag moeten maken? Versteende, grijze dorpen worden in de zomer niet alleen warmer, droger en ongezonder om in te leven, maar lopen ook meer kans op overstroming van het riool bij heftige regenbuien en waterschade aan huis en tuin. Daarnaast is een grijs dorp natuurlijk erg slecht voor de natuur. Vogels, insecten en klein wild moeten het hebben van struiken, bomen, bloemen en nestgelegenheid, en juist daar schort het steeds meer aan.

Natuur in het Dorp is een project waarmee kosteloos meer natuur, nestgelegenheid en informatie wordt verstrekt aan bewoners van dorpen in deelnemende gemeenten. Zo delen wij nestkastjes uit voor enkele vogelsoorten die moeilijk aan een nestplaats kunnen komen. Ook kunnen deelnemers plantmateriaal mee naar huis krijgen om de tuin te vergroenen.

Denk je dat jouw school graag zou willen meedoen aan het project? Of ken je in jouw dorp een instantie of bedrijf dat zich bezighoudt met de natuur? Wil je zelf een initiatief opzetten om deelnemers te werven of weet je een mooie locatie die gebaat kan zijn bij extra beplanting en/of nestkastjes of misschien zelfs een insectenhotel? Kijk dan hieronder op de kaart of jouw gemeente meedoet aan het project en neem contact met ons op!

© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in het Dorp wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant