Bladel

De gemeente Bladel vindt het erg belangrijk om biodiversiteit te vergroten in haar gemeente. Wij geven zelf het goede voorbeeld; zo beheren wij al tientallen jaren volledig chemie-vrij, waarvoor we sinds 2008 worden beloond met het gouden certificaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. We hebben maar liefst 35% meer groen in onze kernen dan gelijksoortige gemeenten. Daarnaast hebben we ca. 800 ha gemeentelijk natuurgebied waarbij we hoge ambities nastreven. We staan steevast in de top 10 meest bijvriendelijke gemeenten van Nederland en werken continue aan het verbeteren van onze inrichting en beheer.

We doen dus heel veel zelf, maar werken nog weinig met burgerparticipatie. Daar willen we met het project ‘Natuur in het Dorp’ verandering in brengen. Wij hopen dan ook dat heel veel burgers samen met ons willen werken aan meer groen en meer nestgelegenheid in onze dorpen!

Woon jij in de bebouwde kom van Bladel? Wil je zelf een initiatief opzetten om deelnemers te werven of weet je een mooie locatie die gebaat kan zijn bij extra beplanting en/of nestkastjes of misschien zelfs een insectenhotel? Dan kan je meedoen aan het project! Geef je op via info@natuurinhetdorp.nl, de spelregels staan in onderstaande flyers beschreven.


Heb je al een nestkastje of plant ontvangen vanuit het project? Vergeet die dan niet te registreren! Dan komt ook jouw vinkje op de kaart te staan.

Prijsvraag Bladel
Prijsvraag Bladel

Legenda

 • GeplaatstGeplaatst
 • BezetBezet
 • InsectenhotelsInsectenhotels
 • Nestkasten huismusNestkasten huismus
 • Nestkasten gierzwaluwNestkasten gierzwaluw
 • Nestkasten BontevliegenvangerNestkasten Bonte vliegenvanger
 • BloemzadenmengelsBloemzadenmengels
 • Nestkasten vleermuisNestkasten vleermuis
 • BossagesBeplanting

Resultaat van Bladel.

 • Nestkasten huismus 1 Nestkasten huismus
 • Nestkasten gierzwaluw 1 Nestkasten gierzwaluw
 • Nestkasten vleermuis 1 Nestkasten vleermuis
 • Nestkasten bonte vliegenvanger 1 Nestkasten bonte vliegenvanger
 • Insecten hotels 1 Insecten hotels
 • Bloemzaden mengsels 1 Bloemzaden mengsels
 • Beplanting 1 Beplanting
© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in het Dorp wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant